Projecten / Afspraken

Honoraria & tarieven | Onderzoek naar contractafspraken in de culturele en creatieve sector

Platform ACCT signaleert in een viertal sectoren de behoefte aan een verkenning van contractafspraken die samenhangen met het leveren van diensten en producten. Ook is een concrete follow-up nodig die leidt tot verbetering van arbeidsvoorwaarden. In vier rondetafelgesprekken worden betrokkenen uit de deelsectoren uitgenodigd die actief zijn in verschillende rollen: zzp’ers, werkenden in loondienst en werkenden met wisselende dienstverbanden. Ook is het belangrijk om het onderwerp samen met werk- /opdrachtgevers te verkennen, zowel voor de doorwerking naar goed opdrachtgeverschap als voor draagvlak in latere stadia in het werken naar eerlijke contractpraktijk.

Vier deelsectoren
De te onderzoeken sectoren/beroepsgroepen zijn:

  1. Filmcrew (van locatiemanager tot filmeditor)
  2. Professionals in cultuureducatie en amateurkunst (van theater- tot textieldocent)
  3. Ontwerpers (van grafisch tot industrieel ontwerper)
  4. Mediawerkenden (van fotojournalist tot illustrator)

Onderzoek & Resultaten
Einddoel van dit onderzoekstraject is een eindrapportage over doel, inhoud en vorm van tariefafspraken in de vier sectoren. Tevens dienen de conclusies als input voor een handleiding over gewenste vervolgstappen en een advies over hoe in de periode 2021-2024 op een zinvolle manier middelen kunnen worden ingezet om tariefafspraken breed in de culturele en creatieve sector te stimuleren.

Contactgegevens en meer informatie

HTH Research i.s.m. Lisa Wolters
Henk Vinken, info@hth-research.nl
hth-research.nl

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief