FAQ

Regelingen cultuursector in coronatijd

Er leven veel vragen over de geldende afspraken en arbeidsvoorwaarden in de culturele en creatieve sector. Gros van de vragen is momenteel corona-gerelateerd en gaat over financieel wankele toestand van werkverleners en werkenden in de sector. De situatie van bepaalde groepen werkenden (beeldende kunstenaars, AOW-ers, woon-werkadres (SBI-codes!), amateurs, gecombineerde werkpraktijken) sluit niet aan bij de generieke steunmaatregelen van het Rijk (TOGS). Met name de zzp'ers, freelancers, flexwerkers maken zich grote zorgen over de solidariteit, aangezien de compensatieregelingen voor werknemers ruimer zijn dan die voor zelfstandigen (TOZO). Verder vraagtekens bij hoe de 1,5 meter samenleving in de praktijk moet/kan functioneren binnen deze sector. En de lange termijn visie van de minister op de staat van de sector en de positie van kunst en cultuur binnen onze maatschappij.

Links naar meer informatie en actueel nieuws

Overheid

Landelijke organisaties

Culturele en creatieve sector

Platform ACCT gaat ook aan de slag

Platform ACCT is aangesloten op de Taskforce culturele en creatieve sector, aangevoerd door Kunsten ‘92, die schades in beeld brengt en mogelijke oplossingen aanreikt. En hierover met het Ministerie van OCW overlegt. De maatregelen die daar (of daarbuiten) in beeld komen waarbij Platform ACCT in de uitvoering concreet van betekenis kan zijn pakken we op. Ook zijn we bezig met de realisatie van ons "arbeidsvoorwaardenloket", onderdeel van het beoogde digitaal platform arbeidsvoorwaarden cultuur, dat sectorbreed informatie biedt en uitwisselt op het gebied van werkgevers- en werknemerszaken, in nauwe samenhang met de bestaande belangenorganisaties. Het loket biedt een wegwijsfunctie en vult aan waar witte vlekken zijn. Er bestaat weliswaar al een hoeveelheid meldpunten en websites, maar anderzijds is bij verschillende organisaties de behoefte aan ondersteuning groot. Dus bekijken we nu waar we zo snel mogelijk toegevoegde waarde kunnen leveren met verdieping van de informatie.

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief