Actueel / 14 september 2020

Richtingwijzers voor de culturele sector post-corona

Platform ACCT wil rond drie thema’s tot ‘richtingwijzers’ komen voor alternatieven die de culturele en creatieve sector na de huidige crisis zo snel mogelijk sociaal-economisch duurzamer maken. Onderzoeker en adviseur Joost Heinsius (Values of Culture & Creativity) verzamelt hiervoor momenteel input van zowel werkenden als organisaties in de sector. Het onderzoek richt zich op drie thema’s: Zelfstandigen aan het werk, Arbeid & Sociale Zekerheid en Digitalisering. De eerste resultaten worden dit najaar verwacht.

Thema 1 Zelfstandigen aan het werk
De grotendeels op instellingen gerichte generieke steunmaatregelen van de overheid blijken voor veel zelfstandigen binnen de sector niet of beperkt geschikt. Daarom is het van belang dat er naar opdrachten buiten de eigen sector gezocht wordt. We zetten stappen richting een landelijke coalitie die krachten bundelt en samenwerking faciliteert voor maatschappelijke opgaven die met verbeelding aangepakt kunnen worden.

Thema 2 Arbeid & Sociale zekerheid
De belangrijkste uitgangspunten binnen dit thema zijn het creëren van een gelijk speelveld voor verschillende soorten contracten (zelfstandig, tijdelijk en vast) en het bereiken van fair pay. De vraag is welke stappen vast gezet kunnen worden in de sector, aangezien veel benodigde veranderingen m.b.t. sociale zekerheid en contractsvormen op landelijk niveau opgelost moeten worden.

Thema 3 Digitalisering
We zien een enorme toename van digitaal aanbod in de culturele sector. Iedereen wil zichtbaar blijven, maar slechts zelden zit hier ook een goed verdienmodel achter. Hoe is digitalisering te combineren met verdienmodellen en welke vormen van digitalisering kunnen bijdragen aan het versterken van het verdienvermogen van de sector? Daarbij kijken we specifiek naar zelfstandigen binnen de sector.

Meer informatie over dit project op de projectpagina.

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief