Actueel / 20 januari 2021

Resultaten Project IDOLS* gepresenteerd

Project IDOLS is ontwikkeld om de arbeidsmarkt voor de creatieve en culturele sector te helpen vergroten en kansen te benutten die aanwezig zijn in de context van complexe maatschappelijke vraagstukken. Vier onderzoekers van de TU Delft deden onderzoek naar de leeropbrengsten. Wat heeft IDOLS opgeleverd? En hoe moet een eventueel vervolg eruit zien?

Het project leverde de deelnemers belangrijke inzichten op over de exploitatie van het creatieve proces, over samenwerken in grote multistakeholder projecten en over de (gewenste) rol in zo’n complex project. Maar ook leverde deelname nieuwe relaties op, belangrijk voor toekomstige samenwerkingen, en het leverde vooral ook veel energie en motivatie op om met een vraagstuk verder te gaan: belangrijk voor continue sociale innovatie.

Een aantal factoren kunnen bijdragen aan het meegeven van leerervaringen, nieuwe kennis en vaardigheden aan de deelnemers. Open staan voor leren en gelijkwaardigheid tussen samenwerkende partijen bleken cruciaal bij het aanpakken van complexe vraagstukken.

Voor een eventueel vervolg hebben de onderzoekers de volgende aanbevelingen:

  • Het opnemen van een leerinfrastructuur voor de coaches;
  • Het vertalen van de traditionele opdrachtgever-opdrachtnemer posities ten gunste van onderlinge gelijkwaardigheid in de projectopzet;
  • De leervraag en -motivatie van de deelnemers bij aanvang nadrukkelijk(er) mee nemen en een eigen onderzoeksagenda toevoegen.

Over IDOLS
Project IDOLS is een initiatief van de Federatie Creatieve Industrie uitgevoerd in het kader van de Arbeidsmarktagenda, mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het project laat zien hoe de culturele en creatieve sector effectief ingezet kan worden bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Het stimuleren van opdrachtgeverschap en professionaliseren van de sector vergroot tegelijkertijd het verdienvermogen.

Op 11 november 2020 werd de eerste fase van IDOLS afgesloten met een digitale bijeenkomst met een terugblik op de uitgevoerde projecten. In december 2020 verschenen een publicatie met een overzicht van het programma en de projecten en een onderzoeksrapportage van TU Delft. Lees het volledige nieuwsbericht over de onderzoeksresultaten op de website van IDOLS. Meer informatie over het project is te vinden op de projectpagina.

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief