Actueel / 14 november 2021

Meet the team: Noud van de Rhee

Graag stellen wij ons team aan jullie voor. Dit keer onze nieuwe programmamanager Noud van de Rhee.

Wie ben je en wat ga je doen voor Platform ACCT?
Aangenaam! Ik ben Noud van de Rhee en vanaf december 2021 ben ik bij Platform ACCT programmamanager “Stimuleren van betere arbeidsvoorwaarden en collectieve afspraken in de culturele en creatieve sector 2021-2024”. Dat is een hele mond vol met goede intenties die hard nodig zijn. Daar ga ik me graag voor inzetten. Voor het programma is drie jaar uitgetrokken, maar dat betekent niet dat we rustig aan kunnen doen. Zoals iedereen weet is ‘de sector’ enorm divers en moet op vele borden geschaakt worden in verschillende snelheden. De lat ligt hoog en is verre van vrijblijvend.

Concreet ga ik mij de komende tijd in het kader van dit programma onder andere bezighouden met het organiseren van ‘ketentafels’ waar vertegenwoordigers van opdrachtgevers en werkgevers, maar ook vertegenwoordigers van opdrachtnemers en werknemers afspraken gaan maken over betere arbeidsvoorwaarden en honoraria voor werkenden in de sector.

Platform ACCT timmert al een tijd stevig aan de weg en er is dan ook veel voorwerk gedaan. Onderzoeken, projectplannen, netwerken zijn allemaal voorhanden. Het is nu zaak dat al dit voorwerk wordt vertaald naar concrete normen waar ‘productieketens’ zich aan wil verbinden. Platform ACCT is de dragende partij voor sociale arrangementen, het maken van concrete afspraken, en dit programma geeft daar bij uitstek vorm aan.

Hoe past jouw eigen ervaring in deze nieuwe rol?
Voor mij persoonlijk valt veel op zijn plaats in deze nieuwe rol. Jaren geleden voerde ik als adviseur samen met FNV KIEM (nu Kunstenbond) een verkenning uit naar een code voor goed opdrachtgeverschap en goed opdrachtnemerschap. Ik vind het een eer om zoveel later in deze rol weer betrokken te zijn bij dit belangrijke onderwerp. Maar ook andere ervaring neem ik mee in deze opdracht. Ik werkte zo’n 15 jaar bij de FNV in diverse functies, als vakbondsbestuurder in de bouw (waar onzekere arbeidsverhoudingen ook geen vreemd fenomeen zijn) en uiteindelijk als hoofd P&O. Daarna, nu alweer meer dan 15 jaar geleden, ben ik overgestapt naar Vlug Adviseurs, een klein organisatie-adviesbureau, en werk ik sindsdien als adviseur voor instellingen, medezeggenschap en sociale partners in kunst en cultuur. Het inrichten van arbeidsverhoudingen van werkplek tot directiekamer tot koepelorganisatie is één van mijn specialismen. Ook ontwikkel ik sectorbeleid voor werkgevers- en werknemersorganisaties. De afgelopen anderhalf jaar was ik interim verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het meerjarige programma cultuurparticipatie bij het Fonds Cultuurparticipatie (FCP). Dit programma brengt de sectoren cultuur en sociaal domein bij elkaar om zo de toegang tot actieve cultuurdeelname te vergroten.

Wat mogen we verder nog van je weten?
Mijn werk voor Platform ACCT betreft 2 a 3 dagen van de week. Daarnaast blijf ik actief als adviseur. Momenteel werk ik voor enkele centra voor de kunsten, musea en orkesten en help hen bij complexe reorganisaties en vraagstukken op het gebied van samenwerking, governance en arbeidsvoorwaarden.

Ik zal regelmatig te vinden zijn op het bureau van Platform ACCT in Amsterdam en werk daarnaast vanuit mijn huis in Haarlem. Ik woon daar samen met vriendin en twee kinderen, de derde woont en studeert in Delft. In huis wordt veel muziek gemaakt door de kinderen en zelf ben ik percussionist van een Funky Jazz Big Band. Deze band is een orkest van Hart Muziekschool in Haarlem, een docentencollectief waar ik (als vrijwilliger) voorzitter ben. Mijn oudste twee kinderen sorteren intussen voor op een creatief beroep, dus ik weet waar ik het voor doe!

Over het programma 'Stimuleren Betere Arbeidsvoorwaarden en Collectieve Afspraken'
Het doel van het meerjarige programma 'Stimuleren Betere Arbeidsvoorwaarden en Collectieve Afspraken' is de totstandkoming van collectieve afspraken over betere arbeidsvoorwaarden binnen verschillende disciplines in de culturele en creatieve sector. Platform ACCT gaat hier in nauwe samenwerking met relevante en verantwoordelijke partijen op projectmatige wijze aan gaan werken. We gaan de opgedane kennis borgen en delen met de brede sector. Het programma 'Stimuleren Betere Arbeidsvoorwaarden en Collectieve Afspraken' wordt meerjarig gefinancierd door het Ministerie van OCW. Meer informatie vind je op onze website.

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief