Actueel / 15 april 2021

Leve het geven gaat door!

Vanaf 2021 bundelen voordekunst, Prins Bernhard Cultuurfonds en Cinecrowd, in opdracht van Platform ACCT, de krachten en zetten zij het programma Leve het Geven door! Mogelijk gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden er gelden beschikbaar gesteld om particulier geven aan individuele makers en instellingen in Nederland te stimuleren.

Nederland is een vrijgevig land, maar nog niet altijd weten potentiële donateurs de creatieve sector te vinden. Huidig beleid om particulier geven te stimuleren bestaat al, denk bijvoorbeeld aan de Geefwet, maar er liggen nog meer kansen die benut kunnen worden. Daarom bundelen voordekunst, Prins Bernhard Cultuurfonds en Cinecrowd, in opdracht van Platform ACCT, de krachten om geven aan makers en instellingen voor de gehele creatieve sector te stimuleren. ‘’In 2020 onderzocht Leve het Geven de behoeften van makers, en de verwachtingen van donateurs, op het gebied van particuliere giften, met als doel een voorstel voor één of meerdere concrete geefinstrumenten door te ontwikkelen. Vanaf 2021 zetten we dit door in samenwerking met makers, instellingen, donateurs en andere stakeholders’’ aldus Kristel Casander, directeur voordekunst.

Daarom zijn er vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de komende vier jaar gelden beschikbaar gesteld voor het programma Leve het Geven verder vorm te geven. Dit gebeurt op een drietal manieren:

Zichtbaarheid van geefmogelijkheden: De komende jaren wordt aandacht besteed aan het zichtbaar maken van de mogelijkheid om te geven geven aan makers en instellingen. Dit doen we door middel van doelgerichte (regionale) campagnes die de makers, instellingen, donateurs en de manieren van geven centraal stelt.

Komende jaren ontwikkelen we met het programma praktische geefhulpmiddelen om makers en instellingen te helpen om een relatie met hun donateurs en publiek te onderhouden en te verduurzamen. Bijvoorbeeld: verdiepende begeleiding bij relatiebeheer of technische ontwikkelingen om structureel geven makkelijker te maken. De pilotgroep ‘Smaakmakers’ is hier al mee gestart.

De overheid neemt drempels weg en stimuleert geven door middel van matchfunding. De komende jaren wordt er geld beschikbaar gesteld vanuit (publieke en private) fondsen om bij te dragen aan creatieve projecten van makers en instellingen en worden particuliere donaties gematcht met een bijdrage door middel van matchfunding.

‘’Leve het Geven past volledig bij de doelstelling van Platform ACCT tot het vergroten van het verdienvermogen voor alle werkenden in de sector. Met dit project gaan we makers en instellingen helpen met het vinden van financiering. Particuliere giften aan organisaties als musea of theatergezelschappen zijn gebruikelijk in Nederland, maar het direct ondersteunen van makers kennen we vrijwel niet. We werken de komende jaren graag samen met voordekunst, het Prins Bernhard Cultuurfonds en CineCrowd aan veranderingen binnen de sector en bewustwording van het belang van particulier geven als bijdrage aan een gezonde financiering.” vertelt Sjoerd Feitsma, directeur PlatformACCT.

Leve het Geven start meteen
Per direct start Prins Bernhard Cultuurfonds met het bijdragen via de provinciale afdelingen aan creatieve projecten op voordekunst en Cinecrowd, door middel van matchfunding. Projecten van individuele makers en instellingen op voordekunst en Cinecrowd kunnen een bijdrage ontvangen van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Lees op Levehetgeven.nl meer over hoe dat in zijn werk gaat en wat matchfunding kan betekenen voor makers en instellingen.

Meer informatie over dit project op de projectpagina.

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief