Actueel / 10 mei 2021

DigiPACCT platform voor HR en arbeidsvoorwaarden live!

In 2020 zette Platform ACCT de eerste stappen in de ontwikkeling van digiPACCT: een platform voor HR en arbeidsvoorwaarden in de culturele en creatieve sector. Op 10 mei 2021 ging digiPACCT officieel van start met een online kick-off bijeenkomst.

DigiPACCT is het platform voor HR en arbeidsvoorwaarden voor iedereen met HR-taken in de culturele en creatieve sector. Samenwerking, netwerken en het delen van kennis staan centraal. Met dit platform willen we goed werkgever- en opdrachtgeverschap in de sector stimuleren.

De vier pijlers van digiPACCT
Rogier Wennink, projectleider en communitymanager van digiPACCT.nl lichtte de vier pijlers waaruit digiPACCT bestaat nader toe:

  • Kennisbank: een compleet overzicht van de geldende arbeidsvoorwaarden in de culturele en creatieve sector, waaronder collectieve arbeidsvoorwaarden maar ook honorarium- en andere richtlijnen. Tevens vind je hier FAQ's op het gebied van arbeids-, fiscaal- en sociaalzekerheidsrechtelijke onderwerpen.
  • HR-Community: een interactieve online omgeving waarin professionals met elkaar in contact kunnen komen voor het uitwisselen van kennis en sectorbreed overleg. Op basis van de besproken onderwerpen kunnen FAQ’s en ‘best practices’ worden toegevoegd aan de kennisbank.
  • Online kennissessies: een maandelijkse (digitale) bijeenkomsten om actuele thema’s, trends en ontwikkelingen te bespreken of een webinar om een specifiek onderwerp nader te behandelen, onder leiding van experts uit het veld.
  • Netwerkbijeenkomsten: zodra de corona-maatregelen het toelaten organiseren we een of twee keer per jaar een live bijeenkomst waarbij een specifiek thema wordt uitgelicht en professionals elkaar in levenden lijve met elkaar kunnen ontmoeten, netwerken en kennisdelen.

Werk jij in de culturele en creatieve sector en heb je HR-taken? Meld je dan aan bij digiPACCT. Daar vind je ook meer informatie over de eerstvolgende online kennissessie die plaats zal vinden op dinsdag 8 juni om 10.00 uur: digipacct.nl/evenement/online-hr-kennissessie-8-juni. De eerste 'live' netwerkbijeenkomst staat momenteel gepland op 2 november.

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief