Actueel / 4 november 2020

Digi-PACCT in ontwikkeling

Afgelopen zomer heeft Platform ACCT jurist Rogier Wennink aangetrokken om het project Digi-PACCT verder vorm te geven. Dit digitale platform moet onder meer inzicht gaan geven in de geldende arbeidsvoorwaarden in de culturele en creatieve sector, waaronder cao’s en honorariumrichtlijnen. Inmiddels is de cao-kaart gelanceerd die een uitgebreid inzicht geeft in alle cao’s in de sector.

Daarnaast zal een kennisbank worden opgebouwd (en blijvend worden geactualiseerd) met informatie over (de toepassing van) bestaande maar ook toekomstige wet- en regelgeving omtrent arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en fiscaalrechtelijke onderwerpen.

Een derde en tevens zeer belangrijk onderdeel van Digi-PACCT is het stimuleren van kennisdeling tussen (met name) kleine werkgevers en HR-professionals in de sector om goed werk- en opdrachtgeverschap te bevorderen. Hierover worden op dit moment verkennende gesprekken gevoerd. De verwachting is dat dit ‘HR-netwerk’ begin volgend jaar vorm zal krijgen. Daarbij staat de behoefte aan informatie vanuit de werkgevers zelf centraal. Ben je geïnteresseerd om hier aan bij te dragen? Schroom niet en neem contact op met Rogier via rogier@platformacct.nl.

Lees meer op digipacct.nl!

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief