Actueel / 1 juli 2020

Aan de slag met Permanente Professionele Ontwikkeling (PPO)

Aan de slag met programma Permanente Professionele Ontwikkeling

Dankzij een positieve beschikking van het ministerie van OCW op ons projectplan kunnen wij de komende tijd volop aan de slag met het uitwerken van het programma Permanente Professionele Ontwikkeling (PPO). Deze regeling stelt werkenden in de culturele en creatieve sector in staat continu te blijven leren en ontwikkelen in het kader van professionalisering. Het programma PPO kent een brede scope. De kern wordt gevormd door het uitgangspunt dat de werkende zelf de regie neemt in zijn of haar ontwikkeling en dat het programma vervolgens faciliteert. Dit uit zich niet alleen in de toekenning van een opleidingsbudget, maar stimuleert ook peer to peer ontwikkeling, intervisie en het vormen van leernetwerken.

Samenwerking werkenden en werkgevers
Het programma wordt samen met de werkenden en de werkgevers in de sector doorontwikkeld. De eerste focus is nu gericht op het inrichten van een digitaal ontwikkelportaal, toegankelijk voor alle werkenden en werkzoekenden binnen de sector. Centraal staat hier de ontwikkelvraag van de werkende, waarbij tevens de aanvraag van een eigen ontwikkelbudget wordt gefaciliteerd. Het Programma PPO levert cofinanciering, van de werkgever en de werknemer wordt eveneens een bijdrage verwacht.

Met het plan hopen wij de sector een heel welkom en bruikbaar instrument te bieden, met een duurzaam karakter, maar zeker ook relevant in de huidige crisis. De minister stelt in principe een bedrag van 19 miljoen euro beschikbaar. De sector zal hier langzamerhand ook zelf aan moeten gaan bijdragen. In september 2020 zal het ontwikkelportaal live staan.

Martin Verboom aangetrokken als projectleider
Wij hebben Martin Verboom aangetrokken als projectleider voor de komende maanden. Martin is een ervaren projectmanager op het gebied van organisatieontwikkeling, personele mobiliteit en ontwikkelen & opleiden. Eerder heeft hij binnen de sector een arbeidsmarktverkenning opgeleverd en was hij verantwoordelijk voor de Servicepunten Kunst & Cultuur (2013-2017). In zijn publicatie “Wending, transities in werk en arbeidsmarkt” heeft hij een lans gebroken voor een structurele ontwikkelvoorziening binnen de sector. Nu kan hij aan de slag om deze voorziening met de sector vorm te geven in nauwe samenwerking met Sjoerd Feitsma, directeur Platform ACCT per 1 augustus 2020.

PPO pilots
In het najaar van 2019 zijn twee pilotprojecten van start gegaan; Pilot Cultuur Netwerk Nijmegen i.s.m. Cultuur Academy en Pilot Omscholing Dansers Nederland (ODN & Sociaal Fonds Podiumkunsten (SFP)). Het doel hiervan is om in kaart te brengen wat haalbare en bruikbare instrumenten zijn voor permanente professionele ontwikkeling. Via deze pilots doen we ervaring op met het stelsel van beoordeling, criteria, toewijzing en evaluatie van professionele ontwikkeltrajecten die door het programma PPO (mede) worden gefaciliteerd. De resultaten van de eerste twee pilots worden in de zomer van 2020 opgeleverd.

Op de hoogte blijven over PPO?
Is uw interesse gewekt, wil u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de PPO nieuwsbrief via een e-mail aan martin@platformacct.nl.

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief